Mały rozmiar

MAŁE i pl. rodzaj. -tok, daty. -taki; f. Razg. Małe mieszkanie. Mieszkaj w małym pokoju.

Słownik encyklopedyczny. 2009.