Teichmuller (teichmuller) Gustav

Teichmuller (teichmuller) Gustav (1832/88) - niemiecki filozof. Rozwinął doktrynę personalizmu chrześcijańskiego, ułożyła zasady nauk Leibniza z ideami Kanta i Fichtego.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.