Czwarta Księga Królów 4

[1] Elizeusz mnoży olej, ratując wdowę przed pożyczkodawcą; [8] Podnosi Syna Sonamity, który często dawał mu schronienie i jedzenie; [38] Synowie proroków jedli trującą potrawkę, ale jedli ją po jej wyleczeniu z Elizeusza; [42] mnoży pierwociny, które mu przyniósł, tak że sto osób jest pełnych i wciąż pozostaje.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.