Czwarta Księga Samuela 23: 4

i król rozkazał Helkijaszowi arcykapłana i kapłanów drugi i straż na progu, do sporządzania świątyni Pana wszystkich statków, które zostały wykonane dla Baala i do lasku, a dla wszystkich wojsku niebieskiemu, i spalił je bez Jerozolimy w dolinie Cedron i [powiedziano] prowadzi popiołów Bethel. 3Kar. 15: 13

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.