Wielka sowiecka encyklopedia

Ezaw to ... Czym jest Ezaw?

Ezaw

Izajasz (owłosiony) jest synem Izaaka i Rebeki, starszego brata Jakuba (Rdz 25: 24-26), który sprzedał mu swoje prawo pierworództwa (Rdz 25: 33). W związku z tym nadano mu imię Edom (czerwone) w zależności od koloru tej rośliny, za którą się poddał (Księga Rodzaju 25: 30). W wieku 40 lat Ezaw poślubił (Rdz 26: 34-35), ale jego żony były nieprzyjemne dla Izaaka i Rebeki.

Czytaj Więcej
Czwarta księga Królów 2 to ... Czym jest Czwarta Księga Królów 2?

Czwarta Księga Królów 2

[1] Elizeusz przeprawił się z Eliaszem Jordanem i widzi, jak Eliasz jest wzięty w powozie rydwanów do nieba; [13] Elizeusz wraca do Jerycha; tam synowie proroków wysłali pięćdziesięciu mężczyzn, którzy próżno szukali Eliasza przez trzy dni; [19] Elizeusz uzdrawia wodę źródła w Jerychu; [23] Przeklina dzieci Betel przedrzeźniające go; zostali zaatakowani przez dwa niedźwiedzie.

Czytaj Więcej