Wielka sowiecka encyklopedia

Alkohol allilu - to jest ... Co jest alkohol allilu?

Allilu alkohol

Wrzenia alkohol allilowy - CH2 = CHCH2OH, bezbarwna ciecz temperaturze 96 ° C, 9. alkoholu allilowego i jego pochodne (a zwłaszcza estry) stosowanego do syntezy polimerów, glicerol akroleiny jak substancje zapachowe, itp Kolegiata wrzenia. słownik. 2000.

Czytaj Więcej
Jajko (Jajce) - to jest ... Co jest jajko (Jajce)?

Jajko (Jajce)

Jajko (Jajce) - miasto w Bośni i Hercegowinie, na str. Vrbas, w pobliżu ujścia rzeki. Pliva. Ok. 12 tysięcy mieszkańców (1985). Przemysł elektrochemiczny, produkcja żelazostopów. Kaskada hydroelektrowni na rzece. Pliva. Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.

Czytaj Więcej
Walter Johannes - to ... Co Walter Johannes?

Walter Johannes

Walter Johannes (1860/37), niemiecki geolog, zagraniczny honorowym członkiem Akademii Nauk ZSRR (od 1930 roku). Badania z zakresu litologii, paleoekologii, paleogeografii, nauk o glebie. Studiował geologię bezodpływowych regionów, faunę i florę mórz, warunki akumulacji osadów morskich. Ustalił (1894), że tworzenie warstw następuje podczas ruchu facji.

Czytaj Więcej