Wyznaj

ispov'edat (wyzna) - oba słowa są używane w Biblii oznacza "otwarte", ale na dwa różne sposoby: otwarty, uznają swój grzech (Lev 5: 5 .; Daniel 9: .. 20; Mat 3: 6) iotkryvat, deklarują swoją wiarę (Jana 12: 42; Rzym 10: .. 10; 4 EUR. : 4.)

Biblia Stary i Nowy Testament tłumaczenie Biblii Sinoidalny ... .. Encyklopedia architekt Nikifor 1891.

.. <- 1 ->