Nieukończony

NADRUKOWANY th, th. Trad. -nar. Niezaznaczone. H-ty pokój. N-my włosy. H. zmarłego. Nieważność, i; f.

Słownik encyklopedyczny. 2009.