WONKISTS

"VONKISTY" - członkowie liberalnej partii w Belgii w latach 1787-90. Imię nosi nazwisko lidera J. F. Woncka (j. F. Vonck). Brał udział w rewolucji w Brabancji w latach 1789-1790.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.